Эх, тала, тала, тала

Сандугачлар ияләшкән
Су эчергә милэштэн.
Кай гэларэм бутар идэ
Сине кюрэп сёйлэшсэм.

Эх, тала, тала, тала,
Тала икэ бюллягим.
Нигә тала, нигэ яна,
Икэн минем ёрягим.
Эх, тала, тала, тала,
Тала икэ бюллягим.
Нигэ тала, нигэ яна,
Икэн минем ёрягим.

Агыйдэльгэ басма салдым
Каеннэн сайлап кэнаэ.
Яннарэнна барэр идэм
Кош булэп сайрап кёна.

Эх, тала, тала, тала,
Тала икэ бюллягим.
Нигә тала, нигә яна,
Икэн минем ёрягим.
Эх, тала, тала, тала,
Тала икэ бюллягим.
Нигэ тала, нигэ яна,
Икэн минем ёрягим.

Агыйдел суэ тибреле
Уртасында сал булса.
Суга салсан – калкэп чэга
Бэзгэ насыйп яр булса.

Эх, тала, тала, тала,
Тала икэ бюллягим.
Нигэ тала, нигэ яна,
Икэн минем ёрягим.
Эх, тала, тала, тала,
Тала икэ бюллягим.
Нигэ тала, нигэ яна,
Икэн минем ёрягим.
Эх, тала, тала, тала,
Тала икэ бюллягим.
Нигэ тала, нигэ яна,
Икэн минем ёрягим.
Эх, тала, тала, тала,
Тала икэ бюллягим.
Нигә тала, нигә яна,
Икэн минем ёрягим.

татарская гармонь